Политика на поверителност

На уебсайта и eлектронен магазин “climamag.bg” (https://climamag.bg) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажбата и доставката на продуктите, предлагани от climamag.bg, за спомагателните дейности, свързани с тях, както и за целите на онлайн реклама, свързана с предлаганите продукти.

Осъществявайки покупка в нашия електронен магазин и използвайки съответните продукти и услуги, или посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събрана, използвана и разкривана в съответствие с определените по-долу правила и условия.

Информация, относно дружеството, което обработва Вашите лични данни

Наименование: “Естейт Клима” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 205465023

Адрес на управление: гр.Пловдив ж.р.Тракия бл.181 вх Д ет 1

Телефон: +359 888 90 57 67

Уеб сайт: https://climamag.bg/

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, “лична информация” означава информация за отделен индивид.

Каква лична информация събираме

Личната информация може да включва най-малко някои от следните:

  • Контактна информация (като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер);
  • Доказателство за самоличност (като подпис или номер на паспорт);
  • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта/дата на изтичане/кредитна история).

Как използваме Вашата лична информация

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в https://climamag.bg, като:

  • помогнем при попълване на поръчка.
  • информираме относно продукти или услуги.
  • да предоставим услуги и поддръжка.
  • известим за нови услуги или стоки.
  • предоставим персонализирани промоционални оферти.
  • изберем съдържание което да Ви бъде показано.
  • да обработим плащане на поръчка.

Кога разкриваме лична информация

Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаване под наем Вашата лична информация с други хора.

Възможно е да споделяме лична информация с трети лица и/или бизнес партньори ангажирани да ни помогнат в предоставянето на услуги или извършване на една или повече от целите, описани по-горе.

Естейт Клима ЕООД си запазва правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Естейт Клима ЕООД също така си запазва правото да разкрива и / или прехвърля лични данни към трета страна в случай на планирана или извършена покупка, продажба (включително по ликвидация, реализация, възбрана или отнемане), лизинг, сливане или който и да е друг вид придобиване, продажба, трансфер, пренасяне или финансиране на всички или на част от активи или дялове на Естейт Клима ЕООД, за да може да продължите да получавате същите продукти и услуги от трети лица.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на Вашата лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана).

Видът на молбата за Вашето съгласие, което бихме изисквали до голяма степен ще зависи от чувствителността на личната информация . Вие може да  оттеглите по всяко време съгласието си, предмет на правни или договорни ограничения, но в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на info@climamag.bg. Ние ще ви информираме за процедурите при оттегляне на съгласието.

Ние заявяваме, че няма да изискваме съгласие от Вас като условие за предоставянето на даден продукт или услуга, както и да изискваме съгласие за събиране, използване или разкриване на информация отвъд законовите норми.

Бисквитки

Нашите клиенти трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „ бисквитки“.

[wt_cli_manage_consent]

Как защитаваме Вашите лични данни

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Връзки към сайтове или електронни магазини на трети страни

Сайтът може да предложи връзки с други уеб сайтове на трети лица. Трябва да сте наясно, че операторите на свързани сайтове също могат да събират личните Ви данни (включително информация, получена чрез използване на „бисквитки“), когато се свържете към интернет страниците им. Ние не сме отговорни за това как тези трети страни събират, използват или разкриват Вашата лична информация, така че е важно да се запознаете с техните декларации за поверителност  преди да им предоставите личната си информация.

Запазване и съхранение на лична информация

Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта (ите), за която я събираме. Съобразно с приложимите закони, Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Коригиране или актуализиране на данните и Връзка с нас

Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация като ни уведомявате за всякакви промени в нея. Може да се свържете с нас по всеки един от следните начини и да поискате достъп или коригиране/актуализация на Вашата лична информация:

E-mail: info@climamag.bg

В случай, че имате въпроси относно тази Декларация за поверителност или ако имате причина да смятате, че ние не сме се придържали към нея, можете да се свържете с нас чрез един от горепосочените начина.