ПОДМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Чл. 1. CLIMAMAG уведомява своите Потребители, че всяка стока, закупена онлайн от  https://climamag.bg/ или www.climamag.bg в 14-дневен срок, считано от датата на доставката, имат право без да дължат обезщетение или неустойка, и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор, като следва да върнат поръчаната стока при следните условия:

Чл. 1. (1) Продукта трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид, да не е използвана или монтирана. В този случай Потребителят има право да възстанови паричната си сума от Доставчика чрез банков превод до 10 (десет) дневен срок от получаването на стоката при Доставчика.

Чл. 2. При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документ, доказващ че е закупен от Естейт Клима ЕООД, на които се основава претенцията, а именно:

Чл. 3. (1) Разписка за ППП или фактура;

(2) Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

(3) Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 4. В случай на връщане на продукт и рекламация от страна на Потребителя, той е длъжен да се обади по телефона на Доставчика и да посочи номера на фактурата за покупка на продукта. Връщането може да се осъществи само в делнични дни между 10:00-16:00 ч. Разходите за доставка на върнат продукт е за сметка на Потребителя. Задължително същата се изпраща със застраховка за стойността на продукта и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. Ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на Потребителя. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.

Чл. 5. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

Чл. 6. (1) За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(2) За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с вече монтирани и въведени в експлоатация продукти;

(3) При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна. В този случай той ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;

Не изпращайте продукти с транспортни компании, които ще искат от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета.

ВАЖНО: Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за извършен вече монтаж, демонтаж, сервизни или други предоставени услуги на основание чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

За рекламации може да пишете и на sales@climamag.bg стандартен формуляр за рекламация на продукт ще намерите тук или може да попълните формата в отдел Връщане и Рекламация.